Tuesday, February 07, 2017

For my Norwegian friends ......Må Gud velsigne deg med uro
Mot enkle svar, halve sanningar og overfladiske forhold
Slik at du kan leve djupt inne i ditt eige hjarte

Må Gud velsigne deg med sinne
Mot urettferd, undertrykking og utnytting av menneske
Slik at du kan arbeide for rettferd, fridom og fred

Må Gud velsigne deg med tårer
Å felle for dei som lid i smerte, avvisning, svolt og krig
Slik at du kan strekke ut ei hand til trøyst og vende deira smerte til glede

Og må Gud velsigne deg med nok galskap
Til å tru på at du kan gjere ein skilnad i verda
Så du kan gjere det andre meiner er umogleg
Slik at du kan gje/bringe rettferd og godleik alle vår born og dei fattige*